Adatvédelem

HYPO NOE First Facility GmbH

Adatvédelmi nyilatkozat és információ a DSGVO 13. és 14. cikkelye alapján

2018.05.25-i állapot

Mi, a HYPO NOE First Facility GmbH („HYPO NOE“), közöljük Önnel, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait és milyen jogok illetik meg Önt az adatvédelmi jog alapján. A konkrét adatfeldolgozás tartalma és mértéke az Öntől mindenkor megrendelt ill. Önökkel megállapodott termékektől és szolgáltatásoktól függ.

Az adatkezelésért felelős
Az Ön személyes adatainak kezeléséért felelős:

HYPO NOE First Facility GmbH
FN 88229 z, Landesgericht Wien
cím: 1020 Wien, Ferdinandstraße 4.
Tel: +43(1)614 24
Mail: datenschutz(at)hyponoe.at


A HYPO NOE adatvédelmi megbízottja az alábbi címen érhető el:


Thomas Hofer úr

cím: 3100 St. Pölten, Hypogasse 1.
Tel.: +43(0)5 90 910-1406
Mail: datenschutz(at)hyponoe.at


A feldolgozott adatok, cél, jogalap, továbbítás, a tárolás időtartama

2.1 A honlap használata

Amikor Ön a honlapunkon (www.firstfacility.at) szörföl, ill. felkeresi azt, feldolgozzuk néhány személyes adatát.

2.1.1 A feldolgozott adatok kategóriája

Ennek során a következő személyes adatokat állapítjuk meg:

 • honlapunk egyik oldala előhívásának dátuma és órája;
 • az Ön IP-címe;
 • az előhívott fájl neve és az előhívás időpontja;
 • az átvitt adatmennyiség;
 • az előhívás sikeressége;
 • az Ön által alkalmazott web böngésző neve és verziója;
 • az Ön által előzőleg meglátogatott weboldal (URL);
 • bizonyos sütik.


2.1.2 Az adatfeldolgozás célja

Az Ön adatait az alábbi célból dolgozzuk fel:

 • hogy ezt a honlapot, a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokkal és információkkal együtt a lehető legjobban rendelkezésre bocsátjuk, valamint jobbítsuk és összehangoljuk;
 • hogy használati statisztikákat készítsünk;
 • hogy felismerjük, megakadályozzuk és megvizsgálhassuk a weboldalunk elleni támadásokat.


2.1.3 Az adatfeldolgozás jogalapja

Az Ön személyes adatait az alábbiak alapján dolgozzuk fel:

 • az Ön személyes adatok feldolgozására vonatkozó beleegyezése alapján (a DSGVO (adatvédelmi törvény) 6. cikkely 1. bek. a. pontja, valamint a TKG (telekommunikációs törvény) 96. § 2. bek szerint),
 • a DSGVO 6. cikkely 1. bek. f. pontja alapján túlnyomó részt jogos érdekünk, amely a honlap felhasználóbaráttá alakítására és a lehetséges támadások megakadályozására vonatkozik.


2.1.4 Az Ön személyes adatainak továbbítása

Lásd a 3. pontot.


2.1.5 A tárolás időtartama

Az általunk feldolgozott adatokat alapvetően a jóváhagyás visszavonásáig tároljuk. A hosszabb tárolás a honlap elleni támadás vizsgálata érdekében történhet ill. lehet szükséges, ezen kívül pedig csak a mérvadó elévülési idők végéig, a törvény szerinti megőrzési idő végéig, vagy az olyan jogviták végéig, amelyek esetén a fájlok bizonyítékul szolgálnak.


2.1.6 Sütik

A sütik kis szöveges fájlok, és a weboldalunk használati gyakoriságának és a felhasználók számának meghatározására szolgálnak. Ön a weboldalunk használatával hozzájárul ahhoz, hogy sütiket alkalmazzunk. A böngészője beállításaiban elutasíthatja a sütik elfogadását. Ennek módjáról a böngésző előállítója ad információt. Ha bizonyos műszaki és/vagy funkcionális sütik elutasítása mellett dönt, az esetleg korlátozhatja weboldalunk működését.  

A sütiket (különösen a Universal Analyticset (és a Google Remarketinget) azért használjuk, hogy elkészítsük a Google Inc. („Google“) weboldal-elemzését, a weboldalunk használatára vonatkozóan. Az online magatartásnak az időre, a földrajzi helyzetre, az alkalmazott eszköz (PC, laptop, tablet, okostelefon) fajtájára és operációs rendszerére, az alkalmazott böngészőre és a weboldalak használatára vonatkozó adatokat elemezzük. Ezzel optimalizálhatjuk az információs ajánlatunkat a felhasználók számára, valamint a különböző eszközökön (PC, laptop, tablet, okostelefon) és böngészőkben megjelenő nézetet (például a legközelebbi üzletünk helyének megjelenítését).

A sütik által a weboldalunk használatáról szerzett információk általában a Google USA-ban lévő egyik szerverére kerülnek, és tárolásuk is ott történik. A weboldalunkon az IP-cím anonimizálás aktválásával a Google számára az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Közösségről szóló egyezmény egyéb tagállamaiban előzetesen lerövidítjük. A teljes IP-cím csak kivételes esetben kerül a Google USA-ban lévő szerverére és ott lerövidítésre.

Az így szerzett információk az Ön rövidített IP-címével együtt anonimizált formában (az utolsó négy számjegy nem kerül kijelzésre, így csak hozzávetőleges helymeghatározás lesz lehetséges) kerül a szerverünkre és elemzési célokból ott kerül tárolásra. Az IP-címhez nem kapcsolódnak személyes adatok. A weboldalunk használatával kapcsolatos információkat nem adjuk tovább harmadik félnek. A Google cég fent ismertetett sütijei az Ön végberendezésén addig maradnak meg, amíg nem törli őket.


2.2 Ügyfelek

Azokat a termékekre vonatkozó személyes adatokat dolgozzuk fel, amelyeket Öntől egy (lehetséges) üzleti kapcsolat keretében, valamint a nyilvánosan hozzáférhető forrásokból (pl. telekkönyv, cégjegyzék, egyesületi nyilvántartás) jogszerűen kaptunk.


2.2.1 A feldolgozott adatok kategóriái

 • Facility: címadatok, kapcsolati adatok, szerződéses adatok.

FIGYELMEZTETÉS: ez a felsorolás a mindenkori termékekkel kapcsolatosan szerzett és feldolgozott adatok általános leírását tartalmazza. Ez nem jelenti azt, hogy Önről minden esetben minden fenti adatot valóban tárolunk ill. feldolgozunk. Ha személyes információt szeretne kérni, akkor azt a DSGVO törvény 15. cikkelye szerint Önt megillető információs jog keretében kérheti.


2.2.2 Az adatfeldolgozás jogalapja

 • Az (elő-)szerződéses kötelezettségek teljesítéséről (DSGVO 6. cikkely 1. bek. b. pont):

az Ön személyes adatait közvetítői szerződések, házgondnokság, valamint építésmenedzselési munkák esetén kezeljük. Ezen kívül az Ön személyes adatait akkor kezeljük, ha azok az Önnel kötött szerződések teljesítéséhez szükségesek.

 • A ránk vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése, a DSGVO 6. cikkely 1. bek. c. pontja szerint.


2.2.3 Az Ön személye adatainak továbbítása

Lásd erről a 3. pontot.


2.2.4 A tárolás időtartama

Az Ön fent nevezett adatait a megadott célokra az üzleti kapcsolat időtartama alatt (a szerződés előkészítésétől a lebonyolításon át a befejezésig), valamint ezen kívül a törvényben előírt megőrzési és dokumentációs kötelezettségek szerint tároljuk. Ezeket többek között a következők tartalmazzák:

 • a vállalkozási törvénykönyv (UGB),
 • a szövetségi illetékrendelet (BAO).

Ezen kívül a tárolási időtartama során figyelembe kell vennünk a törvényes elévülési időt, amely pl. az (osztrák) Általános Polgári Törvénykönyv (ABGB) szerint bizonyos esetekben akár 30 év is lehet (az általános elévülési idő 3 év), valamint a garanciális és szavatossági időket is.


2.3 Marketingtevékenységek


2.3.1 A feldolgozott adatok kategóriái
Címadatok, kapcsolati adatok


2.3.2 A feldolgozás célja

Az Ön adatait a következő célból dolgozzuk fel:

 • a speciálisan az Ön igényeinek megfelelő ajánlatok készítése;
 • meghívás a HYPO NOE és leányvállalatai rendezvényeire;
 • a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk küldése (marketing célból is) telefonon, faxon és elektronikus úton (e-mail, SMS, Messenger szolgáltatások).


2.3.3 A feldolgozás jogalapja

 • Az Ön beleegyezése (DSGVO 6. cikkely 1. bek. a. pont):

Ha az Ön beleegyezése alapján feldolgozzuk az Ön személyes adatait, akkor a beleegyezés tartalmazza az adatfeldolgozás célját és mértékét is. A beleegyezés bármikor visszavonható, és a jövőben további adatfeldolgozást meg nem engedetté teszi.

 • A DSGVO 6. cikkely 1. bek. f. pontja szerinti túlnyomó részt jogos érdekek alapján.

A bank túlnyomó részt jogos érdeke különösen a következő esetekben áll fenn:

 • marketingtevékenységek elemzése: a jogos érdek a marketingtevékenységünk hatékonyságának mérését, valamint a megfelelő termékek célirányosan bizonyos fogyasztóknak ajánlását jelenti.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy megilleti Önt a kifogás joga (lásd a 7. pontot).


2.3.4 A személyes adatok továbbítása

Lásd a 3. pontot.


2.3.5 A tárolás időtartama

Az Ön személyes adatainak feldolgozása olyan adatalkalmazások esetén történik, amelyhez Ön beleegyezését adta, és csak a visszavonásig történik (lásd erről a 6. pontot). Az adatokat továbbá a megadott célra, az üzleti kapcsolat időtartamáig (a szerződés előkészítésétől a lebonyolításon át a befejezésig), valamint ezen túl a törvényi megőrzési és dokumentációs kötelezettségek szerint tároljuk. Ha a legitim célok megszűnnek, töröljük az adatokat.

3. A személyes adatok továbbítása

Az Ön személyes adatait a HYPO NOE-n belül olyan személyeknek ill. osztályoknak/egységeknek adjuk tovább, akiknek/amelyeknek a szerződéses, törvényi és felügyeleti jogi kötelezettségük teljesítéséhez, valamint a jogos érdekük vagy a feldolgozási munkájuk miatt, az Ön beleegyezése alapján erre szükségük van.

Törvényi kötelezettség esetén továbbítanunk kell az Ön személyes adatait a közintézményeknek (pénzügyi hatóságnak).

4. Az Ön személyes adatokkal kapcsolatos jogai

Az érvényes jogi előírások szerint Ön többek között a következőkre jogosult:

 • ellenőrizni, hogy milyen személyes adatot tároltunk Önről és megkapni ezeknek az adatoknak a másolatát;
 • a hibásan vagy nem jogkonform módon feldolgozott adatokra vonatkozó jogosultságot, kiegészítést vagy törlést kérni;
 • kérni tőlünk az Ön személyes adatai feldolgozásának korlátozását;
 • bizonyos körülmények között kifogásolni az Ön személyes adatai feldolgozását, vagy visszavonni az összes előzőleg adott feldolgozási beleegyezést, amely esetben a visszavonás nem érinti az adatok visszavonás előtti feldolgozásának jogosságát (lásd a 6. pontot).
 • az adatok átvihetőségét kérni;
 • ismerni annak a harmadik félnek az identitását, akinek az Ön személyes adatai továbbításra kerültek és panaszt tenni az (osztrák) adatvédelmi hatóságnál (wwwn.dsb.gv.at) vagy egy másik, különösen az Ön lakó- vagy munkahelye szerinti EU-s tagállam felügyelő hatóságánál.


5. A beleegyezések visszavonása

Ezeknek a beleegyezéseknek mindegyike (írásban vagy elektronikus úton) visszavonható. A visszavonást a HYPO NOE ügyféltanácsadójával ill. az adatvédelmi megbízottal kell közölni e-mailben, a datenschutz(at)hyponoe.at címen.

Az Ön személyes adatainak feldolgozása visszavonásig történik.

Meg kívánjuk jegyezni, hogy a visszavonás ex nunc (mostantól fogva) érvényes, ami azt jelenti, hogy nem érinti a beleegyezés alapján már elvégzett adatfeldolgozást. A HYPO NOE erre vonatkozóan a DSGVO 17. cikkelye szerinti törlési kötelezettségeket alkalmazza.


6. Kifogás

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy joga van az Ön különleges helyezétből adódó okokból kifogást emelni az Ön személyes adatainak feldolgozásával szemben, amelyet túlnyomó részt megalapozott érdekből végzünk. Ez az ezeken a rendelkezéseken alapuló profilozásra is vonatkozik. A HYPO NOE ekkor nem dolgozza fel tovább az Ön személyes adatait, kivéve, ha olyan kényszerítő, védelmet érdemlő okok indokolják a feldolgozást, amelyek az érintett személy érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben állnak, vagy ha a feldolgozás jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

Ha a személyes adatok feldolgozása direkt reklámozás érdekében történt, akkor Ön mindenkor jogosult kifogást emelni az Ön személyes adatainak ilyen jellegű reklámok céljából való feldolgozásával szemben, ez a profilozásra is érvényes, ha az kapcsolatban áll a direkt reklámmal.


7. Az adatok ismertetésének kötelezettsége

Az üzleti kapcsolat felvételéhez és lefolytatásához szükséges személyes adatok és azok megszerzése tekintetében, és azok tekintetében, amelyek megszerzése törvényi kötelezettségünk, adattovábbítást kérünk. Ha ezt Ön nem kívánja, nem köthetünk és/vagy nem folytathatunk Önnel üzleti kapcsolatot ill. megfelelő szerződést, ezért ebben az esetben be kell fejeznünk a meglévő szerződéses viszonyt.

A szerződés megalapozásához és a szerződés teljesítéséhez nem szükséges, valamint a törvényileg nem szükséges adatokat nem vagyunk kötelesek közölni. Önnek lehetősége van beleegyezését adni a marketing tevékenységekhez, amelyet a datenschutz@hyponoe.at címen tehet meg.